كورزين,گورزين,قشم
 

 

تحقيق كننده محمد ايماني در تاريخ1395/9/21

 

 

در ميان آبهاي نيلگون خليج فارس جزيره هاي زيبايي وجود دارد كه به مانند ستاره ها در آسمان در

 

ميان آب خود نمايي مي كنند.

 

يكي از اين شگفتي ها ي زيباجزيره قشم بزرگترين جزيره خليج فارس است كه به جزير عجايب

 

هفتگانه خليج فارس معروف شده است اين جزيره زيبا بيش از70 شهر وروستا دارد . كه اين

 

روستاها توانسته اند جزيره زيبا را آباد كنند.

 

يكي از اين روستاهاي زيبا روستاي كورزين است ;روستاي كورزين تقريبا در وسط اين جزيره قرار

 

دارد به طوري كه از شمال با شهر لافت از جنوب شرق با روستاي تنبان و فرودگاه بين المللي واز

 

جنوب غربي با روستاي دهخدا همسايه است.

 

در اين تحقيق مي خواهيم اين روستا را از جوانب مختلف شرح دهيم"به اميد اينكه از اين تحقيق

 

راضي باشيد.

 

 

 

موقعيت جغرافيايي

 

روستاي كورزين يكي ازروستاهاي بخش شهاب شهرستان قشم است كه درفاصله 60كيلومتري ازشهرقشم

 

ودروسط جزيره واقع شده است.همچنين فاصله ي روستاازشهرسوزاكه مركزبخش شهاب است 40كيلومترمي

 

باشد.اين روستاجزءدهستان صلخ به مركزيت روستاي طبل مي باشد.روستاازسمت شمال به روستاي لافت

 

وازغرب به زمين هاي شن زار وجنگل هاي حرامحدودمي گردد.

 

ناهمواري ها:

 

روستاي كورزين درزمين هاي پست وهمواري قرارگرفته است كه ازطرف شمال وغرب به درياوجنگل

 

هاي حرامنتهي مي شودوارتفاعات اين روستا نيز درسمت شرق روستابه صورت تپه هاي شني وازجنوب به تپه

 

هاي سنگي به نام هاي (بوسمارو ودرويش كشته)به چشم مي خورد.

 

شرايط آب وهوايي:

 

روستاي كورزين درناحيه آب وهوايي گرم ومرطوب قرارگرفته است تابستان طاقت فرسا باگرماي 40

 

تا50درجه كه به علت نزديكي به دريا رطوبت بالايي نيز دارد. بيشتر ماه هاي سال هواگرم است

 

وفقط دوماه درسال هوا كمي سرد مي شود.به علت كمبود باران پوشش گياهي اغلب به صورت بوته

 

كه د ر شني شرق روستا است به چشم مي خورد.درختان نيز اغلب،درختان گرم سيري مثل

 

(كهور،كناروكرت)هستند.

 

منابع آب

 

همان طوركه گفته شد درمنطقه باران به ندرت مي بارد به همين دليل اين روستا ازلحاظ منابع آبي بيار

 

فقيراست.منابع آبي زير زميني بسيار محدوداست كه بيشتر آن را نيز آبهاي شورتشكيل داده است.درزمينه جمع

 

آوري آب هاي سطحي درسال هاي اخير سدهايي احداث وياتعميرشده انداما به دليل كمبودباران

 

نمي توان بيش از يك ماه به دليل تبخيرزياد و تشنه بودن زمين

 

آب ها را در اين سد ها نگه داري كرد.آب شرب اين روستادرقديم ازآب انبارهايي كه در اطراف روستا قرار

 

گرفته است تامين مي شده كه هر سال پس ازبارش باران وپرآب شدن اين آب انبارهاتا بارش هاي سال بعد

 

جواب گوي مصرف روستا بوده است ولي اكنون به دليل كمبود باران ورشد جمعيت جوابگوي آب شرب

 

مصرفي روستا نمي باشد .همچنين چراي بيرويه دام ها ،از بين رفتن چوش گياهي،نخاله هاي ساختماني وزباله

 

هاي خانگي در مسير آبگيري اين آب انبارها آب ديگركيفيت سابت رانداشه واز تمايل مردم به استفاده از اين آب

 

كاسته است در حال حاضر آب شرب از آب شيرين كن هاي موجود در منطقه تامين مي شود كه پس از

 

خريداري آب را از آب شيرين كن توسط تانكر هاي حمل آب در آب انبارهاي كوچك موجود در منازل نگه

 

داري شده واستفاده مي شود لازم به ذكر است كه مردم اين روستا به دليل محروم بودن از آب لوله كشي شهري

 

براي تامين آب خود هزينه ي زيادي را متحمل مي شوند هزينه ي بالاي خريد آب شيرين مردم را بر اين داشته

 

است كه آب شرب وآب مصرفي خود را به طور جداگانه نگه داري ومصرف كنند. اهالي روستا براي تامين آب

 

مصرفي خود تسهيداتي انديشيد وآن را عملي كرده اند.

 

به اين صورت كه در وسط روستاآبگيري را احداث كرد.ودر آن حدود11حلقه چاه حفر كرده انداين ابگير از

 

سدبالادست تغذيه مي شود وهر سال پس از بارش باران وابگيري سد بالادست در چند ين نوبت آبگيري

 

مي شود تا سفره ي آب زير زمين آن شيرين ودر نتيجه آب چاه ها نيز شيرين وقابل استفاده مي شود.

 

وآب چاه هاي موجود در آبگير را به وسيله ي پمپ هاي شناور برقي به منازل انتقال داده ومصرف مي

 

كنندولي به دليل نباريدن باران درسال هاي اخيروپر آب نشدن آبگيرآب اين چاه ها نيز شور و غير قابل

 

مصرف شده است هم اكنون مردم علي رغم هزينه ي زيادبراي آب مصرفي از آب شيرين كن استفاده

 

مي كنند.

 

 

 

 

 

گويش روستا و زبان شناسي

 

به طور كلي بايد گفت زبان محلي اين منطقه آميخته از زبانهاي فارسي – بندري- هندي- عربي وانگليسي است

 

مردم اين روستا نيز با زبان شيرين فارسي و با لهجه بندري صحبت مي كنند اما برخي از لغات آنها از زبان

 

عربي و برخي نيز از كلمات انگليسي است.

 

دليل اينكه آنها بعضي مواقع از زبان انگليسي در جملات خود استفاده مي كنند وجود غربيان در زمان حمله

 

پرتغالي ها و انگليسي ها به اين جزيره و در كنار آنها است و دليل الفاظ عربي نيز همسايگي با كشورهاي

 

عربي حوزه خليج فارس است

 

كلماتي كه مسن ها و كهن سالان به زبان انگليسي صحبت مي كنند مانند:

 

ليوان: glassگلاس

 

جعبه يا كارتن :Boxبوكس

 

لامپ:Late ليت

 

روغن:Oilآيل

 

مداد:فنسل pencil

 

 

 

و...

 

كلماتي كه مسن ها وكهن سالان به زبان عربي صحبت مي كنند:

 

مطبخ –آشپزخانه

 

نعلنگ- دمپايي

 

مسجل- ضبط صوت

 

و...

 

 

 

 

 

ورزش و جوانان روستا

 

اين روستا از نظر رشته هاي ورزشي تنوع زيادي ندارد و بيشترجوانان به ورزش فوتبال –فوتسال و برخي

 

مواقع واليبال مشغول هستند .

 

جديدا اين روستا صاحب مجموعه ورزشي شده است كه در آن فقط زمين فوتبال زير سازي شده است .

 

و يك زمين فوتسال در كنار روستا با همت جوانان ساخته شده است كه مي توان به وسيله پروژكتور درشب هم

 

از آن استفاده كرد.

 

افتخارات ورزشي اين روستا كه باهمت جوانان كسب شده:

 

قهرماني تيم فوتبال در مسابقات چهار جانبه كورزين در سال1383

 

مقام سوم در مسابقات فوتسال جام رمضان فرودگاه در سال 1383

 

نايب قهرماني در مسابقات فوتسال جام رمضان سهيلي درسال1389

 

نايب قهرماني در مسابقات فوتسال جام دهه فجر سوزا در سال1389

 

اين روستا همچنين بازيكنان خوبي را در خود پرورش داده است كه برخي از آنان در ليگ شهرستان و برخي

 

در ليگ استان بازي مي كنند.

 

در سطح اين روستا 4تيم فوتسال با نامهاي :طوفان- عقاب-ستاره- كشاورز تشكيل شده كه چهارده دوره ي

 

مسابقات دراين روستا بازي كرده اند.

 

اين چهار تيم در حال حاضر در صدد تبديل اين تيمها به رشته فوتبال هستند.

 

اين روستا نيز سه داور درجه سه و يك داور درجه دو موفق در سطح كشوري دارد

 

به اميد اينكه به همت وهمكاري مسئولين و تلاش جوانان امكانات ورزش اين روستا پيشزفت روز افزوني داشته

 

باشد.

 

 

 

ساختار ديني و مذهبي روستا

 

مردم اين روستا همه مسلمان وازمذهب اهل تسنن تابع سنتهاي پيامبراكرم(ص)هستند.اهالي روستاي كورزين به

 

شدت پايبندبه اسلام ودوستدارافعال مذهبي اند.

 

اين روستاچهارمسجد دربافت قديم دومسجد درنخلستان سمبوسي وچهارمسجد درشهرك جديد داردـ كه درحال

 

حاظردربافت قديم دومسجد به دليل متروكه شدن محله هاي آن مورداستفاده قرارنميگيردـ امادربقيه ي مسجدها

 

جمعيت زيادي درپنج وقت نماز مي خوانند.

 

اين روستابراي كودكان ونوجوانان درتابستان كلاسهاي تابستاني برگذار ميكندـ كه براي زير7سال مهدقرآن

 

وبراي 7سال به بالامكتبخانه ي قرآن كريم برگذارميكند.

 

فعاليت هاي مذهبي درطول سال:

 

هرساله دراين روستا12ربيع الاول جشن ميلاد پيامبربرگذارمي شودكه دراين جشن اناشيد ومولودخواني انجام

 

مي شود.

 

ماه مبارك رمضان هم بزرگ وكوچك روزه دار هستندومردم اين روستاماه رمضان راخيلي بزرگ ميشمارند

 

ودراين ماه افعال مذهبي آنها چندبرابر ميشود. ماههاي محرم وسفر را نيز از ماههاي بزرگ سال مي دانند در اين ماهها هيچگونه عروسي و جشني برگزار نمي شود.

 

در طول سال هنگام عروسي در روستا در شب ضفاف عروسي قبل از بردن داماد پيش عروس مراسم مولود خواني همراه با اناشيد انجام مي شود.

 

همچنين در اين روستا اكثر عروسي ها اسلامي است و هيچگونه كارهاي غير اسلامي در آن وجود ندارد.

 

 

 

 

 

فعاليتهاي اقتصادي مردم روستا

 

در 5 كيلومتري اين روستا پالايشگاه گاز ونفت وجود دارد كه برخي از اهالي روستا در آنجا مشغول به كار

 

هستند مردم اين روستا توقع بيشتري از اين شركت بزرگ دارند كه اميدواريم به توقعات آنها رسيدگي شود

 

ديگر فعاليت هاي اهالي فعاليتهاي دريايي و ماهيگيري مي باشد كه مواد اوليه برخي از غذاهاي روستا را تامين

 

مي كنند رانندگي نيز از فعاليتهاي ديگر اهالي اين روستاست آنها با استفاده از ماشينهاي مخصوص حمل مصالح

 

كه گازوئيل سوخت آنها است مصالح را جابه جا كرده وبه اطراف روستا مي برند.

 

كار بنايي نيز در روستا رواج دارد اما به دليل وجود مهاجرين پاكستاني و افغاني ديگر كمتر كسي از بناهاي

 

روستا استفاده مي كند. مهاجرين با ارائه كار ارزان باعث مي شوند نرخ كار خراب شود و بناها مجبورند به

 

كارهاي زحمت تر و سخت تر روبياورند.

 

بعضي از مردم هم با كشتي هاي باربري از بنادر استان به سمت كشورهاي عربي و بالعكس بار جا به جا كنند.

 

روستاي ما 8 معلم دارد كه 4 نفر آقا و4 نفر خانم هستند اكثر زنان روستا خانه دارند و در خانه به تربيت

 

فرزندان مشغولند در اين روستا بازاري وجود ندارد اما تعدادي سوپر ماركت در روستا است كه اهالي

 

روستا در آن مشغول به كارند والباقي اهلي روستا به كار آزاد ديگر مشغول به كارند.

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۸:۳۷ ] [ محمد ايماني يعقوب ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blog9 :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 1108
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب